Max. dĺžka: 19,95m Max. šírka: 10,65m Výška nad hladinou: 4,40m Ponor: 0,90m Výtlak: 188t

HAMULIAKOVO

Patrí do súboru pristávacích mól osobnej vodnej dopravy, ktorá má prepojiť obce na Dunaji medzi sebou a mestom Bratislava.
Súčasťou móla je aj kaviareň, ktorá slúži ako čakáreň pre cestujúcich. Zaujímavosťou je, že objekt je z brehu napojený len na elektrickú energiu. Všetko ostatné si zabezpečuje sám zabudovanými technológiami ako v pontóne tak v rámci nadstavby.