Max. dĺžka: 19,95m Max. šírka: 7,20m Výška nad hladinou: 4,15m Ponor: 0,90m Výtlak: 131t

ČUNOVO

Patrí do súboru pristávacích mól osobnej vodnej dopravy, ktorá má prepojiť obce na Dunaji medzi sebou a mestom Bratislava.
Súčasťou móla je prístrešok, ktorý chráni cestujúcich pred dažďom či slnečným žiarením.